Bets

Bets

Dit is onze berner Bets.

  • Haar volledige naam is Bets v/d  Eldanimo.
  • Geboren : 7-9-2012
  • HD a 40 / ED vrij

Bets is een vrolijke berner met een beetje pit.